*****All 60-Shot Air Pistol Scores For Laura Tyler*****
Score Cl Cat Event
526 A W  03/03/2000 | PTO
544 A W  06/05/1999 | PTO

*****All Air Pistol Finals Scores For Laura Tyler*****
Score Cl Cat Event
98.5 A W  03/03/2000 | PTO
96.1 A W  06/05/1999 | PTO

*****All 40-Shot Air Pistol Scores For Laura Tyler*****
Score Cl Cat Event
353 A W  03/03/2000 | PTO
356 A W  06/05/1999 | PTO

*****All J/W Sport Pistol Scores For Laura Tyler*****
Score Cl Cat Event
553 1 W  03/03/2000 | PTO
550 B W  06/05/1999 | PTO